Campingplatser följer inte brandskyddsföreskrifter

I de allmänna råden från Statens räddningsverk anges att avståndet mellan husvagnarna på en camping bör vara minst fyra meter för att garantera säkerhet och brandskydd, men trots det tillåter många campingplatser kortare avstånd, skriver Strömstadstidningen.

– Vi skulle gärna se tydligare regler kring avstånd, men vi får förhålla oss till de allmänna råden från Statens räddningsverk. Det innebär att vi inte kan gå in och hänvisa till någon lagstiftning och förelägga campingar om att utöka avståndet, eftersom föreskrifterna endast är generella rekommendationer, säger Jimmy Göransson, brandinspektör i Tanums kommun.

Jimmy Göransson förklarar att utrustningen i dagens husvagnar har stor brandbelastning. En brand i en husvagn sprider sig snabbt vidare till nästa om avståndet är för kort. Många husvagnar har dessutom byggt in sig med altaner i trä. Då är chansen liten att kunna stoppa en påbörjad brand. Husvagnen bör parkeras så att den går att snabbt dra iväg från grannarnas husvagnar vid brand.

Sommaren 2012 kommer räddningstjänsten att göra en drive på campingplatserna för att direkt prata med husvagnsgästerna. Göransson säger till Strömstadstidningen att många campingägare är medvetna om brandriskerna, och vill förbättra säkerheten.

Källa: Korta avstånd äventyrar säkerheten

Camping brandskydd

Fotograf: Kari Holmwall