Brandskydd långt utöver lagkravet hos Micasa Fastigheter

I många fall rustar Micasa Fastigheter mot brand långt utöver vad lagen kräver genom att ställa egna höga säkerhetskrav i fastigheterna, menar Micasa.

– Vi ska ha heltäckande brandlarm i alla våra fastigheter oavsett vad lagen säger. Där det går ska vi ha boendesprinklers, säger Algot Vinberg, projektledare för brand och säkerhet vid Micasa Fastigheter.

Heltäckande brandlarm och boendesprinklers hör till åtgärderna som ska göra bolagets fastigheter säkra. Att brandlarmen är heltäckande innebär att de finns i samtliga utrymmen i fastigheterna, inklusive vind och källare.