Brandskyddsföreningen erbjuder hjälp med byggnadstekniskt brandskydd

Brandskyddsföreningen kan hjälpa till med att tolka lagar, förordningar, brandskyddsdokumentationer och föreskrifter samt ge allmänna råd om hur du kan hantera brandskyddet vid ny-, om- och tillbyggnader.

Boverkets byggregler (BBR) beskriver byggnadstekniska regler. BBR ska alltid tillämpas vid nybyggnation, men även vid ombyggnation av gamla fastigheter ska BBR följas i tillämpliga delar.

Brandskyddsföreningen kan också hjälpa till med att kartlägga och dokumentera det befintliga byggnadstekniska brandskyddet.

Mer information

Kontakta någon av föreningens rådgivare på tel 08-588 474 00 eller maila: radgivning[at]svbf.se

www.brandskyddsforeningen.se