Brandgasventilationen var igensatt med gipsskivor

Bostadsrättsföreningen Taffelberget i Marieberg i Stockholms innerstad, gjorde en besiktning för att kontrollera att brandskyddet fungerade. Föreningen följde LSO dvs ”Lagen om Skydd mot Olyckor”. Jan Gustafsson som ingår i fastighetsgruppens styrelse och arbetar som brandingenjör på konsultföretaget Bengt Dahlgren utförde besiktningen.

Källa: BrandSäkert

Under inspektionsrundan blev han varse att brandventilationsluckorna i garaget, som installerats för att kunna öppnas manuellt, sedan länge var igensatta med gipsskivor.

”Jag förstår hur det är tänkt att fungera, men det är feltänkt i projekteringen. Där satt antagligen hönsnät eller något liknande, och eftersom schakten mellan gatu- och källarplanen var helt öppna släpptes det in en massa skräp. Luckorna har antagligen aldrig underhållits”, enligt Gustafsson.

Tänk praktiskt

Hur räddningstjänsten skulle kunna veta att kanalerna existerar, och sedan ha tid att forcera luckorna, hade ingen tänkt på. Inte heller att röken skulle ha letts ut på gården, där det finns ett daghem, och där många lägenheter skulle ha kunnat drabbats av röken.

Det gäller att tänka praktiskt när det byggnadstekniska brandskyddet ska projekteras. Till exempel måste luckorna vara automatiska, säger Jan Gustafsson.

Han fortsätter:

Jag har frågat räddningstjänsten, och de säger att de klarar ventilationen via våra garageportar. Vid brand i källarförråden ventilerar de via trapphuset. Om de ska kunna använda rökluckor måste dessa vara väl markerade, fysiskt. I storstäder är det omöjligt för räddningstjänsten att hålla reda på alla olika fastigheter. Men i mindre kommuner fungerar det bättre.