Utbildning – Är du ansvarig för ert brandskydd?

Att vara ansvarig för ett brandskyddsarbete kräver både en bred och djupgående kompetens. Via utbildningen – ”Brandskyddsansvarig Fördjupning”, vill Stanley Security Solutions hjälpa dig på både ett praktiskt och teoretiskt plan. Mål: Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha erhållit kunskaper för att kunna organisera, driva, utveckla och effektivisera ett systematiskt brandskyddsarbete. Kursplats: Rosersberg, Stockholm (Tre […]

Brandskydd på fartyg – fortbildningskurser

Sjöfartsutbildningar brandskydd (STCW) Behörighetsgivande/Behörighetsförlängande brandskyddsutbildningar Brandskyddsföreningens tre brandskyddsutbildningar för sjöpersonal, Grundläggande utbildning i brandskydd, Fortbildningskurs i brandskydd och Advanced Fire Fighting Course, ger alla behörighetsgrundande resp. behörighetsförlängande certifikat. Brandskyddsutbildningarna uppfyller såväl de nationella kraven från Sjöfartsverket och Transportstyrelsen likväl som de internationella krav som finns angivna av International Maritime Organisation inom ramen för den sk STCW-konventionen. Läs mer Längd: 2 dagar Pris: 6 578 SEK exkl. moms […]

Utbildning: Brandskydd i BBR 19

Efterfrågan på Bengt Dahlgren Brand & Risks brandskyddsutbildningar har varit mycket stor. Därför arrangeras under hösten utbildningen igen, skriver Bengtdahlgren.se. Utbildningarna hålls på följande orter: Stockholm den 12 september, Jönköping den 25 september, Luleå den 13 september och Göteborg den 26 september. Bindande anmälan inlämnas senast måndag den 6 augusti 2012. Deltagarantalet är begränsat så först till kvarn gäller. Läs mer