Utbildning – Är du ansvarig för ert brandskydd?

Att vara ansvarig för ett brandskyddsarbete kräver både en bred och djupgående kompetens. Via utbildningen – ”Brandskyddsansvarig Fördjupning”, vill Stanley Security Solutions hjälpa dig på både ett praktiskt och teoretiskt plan.

Mål: Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha erhållit kunskaper för att kunna organisera, driva, utveckla och effektivisera ett systematiskt brandskyddsarbete.

Kursplats: Rosersberg, Stockholm (Tre Rosor Hotell och konferenscenter och Räddningsskolan Rosersbergs övningsområde).

Kursdatum: 22-24 maj 2013

Pris: 17 500 kronor/deltagare (för avtalskund 16 000 kronor), exkl moms. Det ingår helpension samt kursdokumentation.

Mer info och anmälan