Brandskydd på fartyg – fortbildningskurser

Sjöfartsutbildningar brandskydd (STCW) Behörighetsgivande/Behörighetsförlängande brandskyddsutbildningar Brandskyddsföreningens tre brandskyddsutbildningar för sjöpersonal, Grundläggande utbildning i brandskydd, Fortbildningskurs i brandskydd och Advanced Fire Fighting Course, ger alla behörighetsgrundande resp. behörighetsförlängande certifikat. Brandskyddsutbildningarna uppfyller såväl de nationella kraven från Sjöfartsverket och Transportstyrelsen likväl som de internationella krav som finns angivna av International Maritime Organisation inom ramen för den sk STCW-konventionen. Läs mer Längd: 2 dagar Pris: 6 578 SEK exkl. moms […]