Brandskydd på fartyg – fortbildningskurser

Sjöfartsutbildningar brandskydd (STCW)

Behörighetsgivande/Behörighetsförlängande brandskyddsutbildningar

Brandskyddsföreningens tre brandskyddsutbildningar för sjöpersonal, Grundläggande utbildning i brandskydd, Fortbildningskurs i brandskydd och Advanced Fire Fighting Course, ger alla behörighetsgrundande resp. behörighetsförlängande certifikat.

Brandskyddsutbildningarna uppfyller såväl de nationella kraven från Sjöfartsverket och Transportstyrelsen likväl som de internationella krav som finns angivna av International Maritime Organisation inom ramen för den sk STCW-konventionen.

Läs mer

Längd: 2 dagar
Pris: 6 578 SEK exkl. moms
Språk: Svenska
Utbildare: Brandskyddsföreningen
Utbildningsort: Göteborg, Helsingborg, Kalmar
Typ av utb.: Öppen utbildning
Startdatum:
Göteborg: 2012-08-27, 2012-09-10, 2012-10-01
Helsingborg: 2012-09-24, 2012-10-15, 2012-11-05
Kalmar: 2012-09-03, 2012-10-08, 2012-10-29