Anticimex: Utbildningar inom brandskydd och digital egenkontroll

Med rätt kunskap kan olyckor förebyggas. Om en brand trots allt skulle uppstå, så kan medarbetarnas kunskap minimera skadorna och rädda liv. Anticimex utbildningar ger dig och dina medarbetare de rätta kunskaperna. Bolaget kan även erbjuda företagsanpassade utbildningar för större grupper eller specifika verksamheter. Med hjälp av ett fungerande egenkontrollprogram och systematiskt brandskyddsarbete (sba) minimerar du risker […]

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) – resurser på webben

SRVFS 2004:3 allmänna råd för systematiskt brandskyddsarbete innebär att det ska bedrivas ett systematiskt förbättringsarbete och att det ska dokumenteras. Lagen kom 2004. Brandskydd.tv skannar av webben för att se vilka resurser om SBA som sticker ut.  Först ett forum om hästhållning. Så här skriver ”Bowman” som kort sammanfattar skillnaden mellan Räddningstjänstlagen och SRVFS 2004:3. ”Det […]

Fastighetsägarna erbjuder utbildning i systematiskt brandskyddsarbete – SBA

Fastighetsägarna MittNord erbjuder en utbildning i systematiska brandskyddsarbete (SBA) till komunerna. ”Kommunerna är tillsynsmyndighet när det gäller att det systematiska brandskyddsarbetet följs. Enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO, är det fastighetsägaren eller den som bedriver verksamhet i fastigheten som bär yttersta ansvaret för att brandskyddet efterlevs”, säger Andreas Sjöberg, marknadsansvarig på Fastighetsägarna MittNord. Läs […]