Fastighetsägarna erbjuder utbildning i systematiskt brandskyddsarbete – SBA

Fastighetsägarna MittNord erbjuder en utbildning i systematiska brandskyddsarbete (SBA) till komunerna.

”Kommunerna är tillsynsmyndighet när det gäller att det systematiska brandskyddsarbetet följs. Enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO, är det fastighetsägaren eller den som bedriver verksamhet i fastigheten som bär yttersta ansvaret för att brandskyddet efterlevs”, säger Andreas Sjöberg, marknadsansvarig på Fastighetsägarna MittNord.

Läs mer