Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) – resurser på webben

SRVFS 2004:3 allmänna råd för systematiskt brandskyddsarbete innebär att det ska bedrivas ett systematiskt förbättringsarbete och att det ska dokumenteras. Lagen kom 2004. Brandskydd.tv skannar av webben för att se vilka resurser om SBA som sticker ut.  Först ett forum om hästhållning. Så här skriver ”Bowman” som kort sammanfattar skillnaden mellan Räddningstjänstlagen och SRVFS 2004:3. ”Det […]