Veteranen: Äldreboende löper fem gånger högre risk att dö i en brand

Äldre som beviljats särskilt boende är ofta skröpliga, och kan inte själva ta sig ut vid en brand. Nu vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, se stärkta regler för hur brandskyddet på äldreboenden ska hanteras. ”Det är inte rimligt att personer som bor på institution har fem gånger så hög sannolikhet att dö i […]