Utrymning ur tunnelbanor ska förbättras genom forskning

Efter att rulltrappan vid Östermalmstorgs tunnelbanestation i Stockholm nyligen skadade en person allvarligt genom att orsaka klämskador har 39 rulltrappor inom Stockholms tunnelbana stängts ned av säkerhetsskäl, skriver Järnvägsnyheter.  Utmaningen handlar om att skapa förutsättningar för snabb och säker utrymning vid till exempel en brand i tunnelbanan. För att förbättra krissituationer har ett  forskningsprojekt vid avdelningen för brandteknik […]