Anlagda skolbränder är mycket vanliga – Två skolor brinner varje dag

I Sverige är ungefär var fjärde brand anlagd, men när det gäller skolbränder är någonstans mellan 80-90% procent anlagda. Brandskyddsföreningens projekt ”Anlagd brand” vill reducera antalet skolbränder. Skolbränderna är mycket kostsamma och det går att göra någonting åt situationen, skriver Brandskyddsföreningen på sin webb.  Varje år anläggs flera hundra skolbränder av ungdomar och det sker oftast […]