Brandsäkert.se tittar närmare på Kiruna gruva och brandsäkerhet under jord

Klara Möller Norén från Brandsäkert besöker LKAB:s gruva under Kiruna. Trots att miljön mest är bestående av obrännbart urberg finns ändå en mycket hög nivå av säkerhetstänkande när det gäller brand. LKAB redogör för hur de säkrar gruvan. Text: Brandskydd.tv | Foto: Johan Arvelius Sammanfattning av brandsäkerhetsåtgärderna i gruvan: Belysning ersätts delvis av reflexer i tunnlarna. […]