Glödbrand spred sig under marken – Marken fattade eld dagen efter

En tomtägare på Muskö hade eldat träavfall på sin mark och sedan eftersläckt med vattenslang, men det fanns glöd kvar i marken som spred sig under natten. Dagen efter kom branden upp ur jorden och fortsatte på ytan. Fenomenet kallas glödbrand. Det sker när branden sprider sig nere i marken via rötter, torv och död vegetation. Glödbränder […]