Europa: Denios förvaringslösningar uppfyller nya EU-direktiv för kemikalier vid brand

Denios kan som enda leverantör i Europa, presentera flera förvaringslösningar för brandfarliga ämnen, med godkännande enligt EN 13501-2, en klassificering baserad på mätningar vid brandpåverkan. Denios förvaringsteknik motstår brand under belastning i 120 minuter. Brandskyddspaneler omlindade av dubbla stålramar gör att brandmotståndet blir samma från både in- och utsidan. Det innebär att såväl person som lagrat media […]