DSPA-5 slår ut brand med massiv rökutveckling

Brandskyddsprodukten DSPA-5 är en "knock down tool", ett första insatsverktyg som med massiv aerosolutveckling och utan övrigt ingripande med brandsläckare etc kan släcka en brand.