Brandskyddsmedel Nordic Preventor Anti Flame brandsäkrar träkonstruktioner

Produktens huvudsakliga ändamål är att rädda liv och egendom. Allt från sjukhus och skolor till hotell och fartyg är exempel på byggnationer i trä som kan brandsäkras med produkten Nordic Preventor Anti Flame från Ingarp Träskydd. ”Nordic Preventor AntiFlame reagerar med brännbara gaser som inte antänds och leder genom sin extrema kyleffekt värmen bort från […]