Brand och Industriskydd: Grundläggande brandskyddsutbildning

Företaget Brand och Industriskydd ger utbildning för verksamheter som vill höja kompetensen inom området brandsäkerhet. Innehåll • Varna, rädda, larma, släck • Brandteori och förlopp • Lagar och rekommendationer • Förebyggande brandskydd • Handlingsplan vid brand • Utrymning • Olika typer av släckredskap • Praktisk övning med brandsläckare • Brandrisker på arbetsplatsen Ladda PDF om utbildningen […]