Skarpt läge – MSB berättar om hur en hel stad kan utrymmas vid storbrand, krig eller smittspridning

Året var 1961. Svenska myndigheter beslöt att ta reda på om det gick att utrymma en hel stad. Övningen fick heta Operation Stockholm och hela västra Stockholm skulle utrymmas. Inför allmänheten beskrevs övningen som ”Världens största utflykt”.

Den stora skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 var en reality check för Sverige. Vi kan behöva genomföra en utrymning av en hel eller halv stad i framtiden tex vid en stor brand, en allvarlig smitta eller i en krigssituation.

Susan Bergman, projektledare för MSB:s vägledning: ”Att planera och förbereda en storskalig utrymning” berättar och ger tips.

Några av de frågor som man ville besvara vid Operation Stockholm var:

  • Går det att utrymma en hel stad?
  • Vad ska allmänheten packa med sig?
  • Vart ska alla medborgare ta vägen?
  • Hur fungerar människor psykologisk i en storskalig krissituation?

Några tips vid stor utrymning:

  • Ta med varma kläder, mat, radio, medicin och  husdjuren, om de är praktiskt möjligt.
  • Använd bilen.

Misse Wester - KTH: Foto Kent HirschMisse Wester, forskare i risk- och krishantering vid KTH, berättar att många tar egna initiativ och reser iväg på egen hand till släkt, vänner eller sommarstuga. Hon menar även att när det sker akuta situationer brukar de flesta bli hjälpsamma. Instinkten är att assistera personer i den närmaste gruppen oavsett om individerna känner varandra eller inte. Paniken som illustreras i många biofilmer om katastrofer är inte verklighetsbaserad.

Bild: Misse Wester, KTH – Foto: Kent Hirsch

Människor drabbas normalt inte av panik utan bevarar sitt logiska tänkande även om det blir kaos. Man måste skilja på panik och kaos. Problemet är att många människor avvaktar för länge innan de agerar. Många har en tendens att vänta på att någon annan ska ta initiativ och när så sker agerar alla vilket ger problem om tex 100 personer ska ut genom dörröppning som är 90 centimeter bred, berättar Misse Wester.

Ljudinslaget ovan är producerat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Myndigheten MSB kommunicerar genom webbplatsen DinSäkerhet.se till allmänheten. Sajten tar upp risker och säkerhet och ger tips på hur man kan förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö. DinSäkerhet.se ger dig även verktyg för att kunna agera på rätt sätt när olyckan eller krisen är framme.

Text: Brandskydd.tv