Att elda säkert börjar med rätt inköp och rätt installation

Nästan hälften av alla villabränder är eldstadsrelaterade meddelar Brandskyddsföreningen, Aktiv mot brand och Sveriges räddningstjänster som ligger bakom sajten Eldarätt.se som utbildar bostadsägare att elda brandsäkert i hemmet.

Video: Räddningstjänsten i Karlstad

Brandskydd.tv sammanfattar. Självutbildningen är indelad i tre delar: köp rätt, installera rätt och elda rätt.

1. Köp rätt – ta reda på ditt faktiska behov

Köp en eldstad som passar dina behov. Det skapar förutsättningarna för att den används på ett sätt som minskar risken för brand. En viktig distinktion vid valet av eldstad handlar om du vill använda vedeldning som en huvudsaklig uppvärmningskälla för ditt hus eller om du bara vill elda ved för att skapa en trevlig stämning. 

När du väl har landat i vilket behov av uppvärmning du har är det dags att ta kontakt med någon lämplig återförsäljare. 

Läs mer

2. Installera din eldstad på rätt sätt

Att installera en eldstad är inget ”gör det själv- jobb”. En dåligt installerad eldstad kan leda till brand. Om du är säker på din sak kan du göra installationen själv, men följ då anvisningarna som du kan hämta från din kommun.

 • Anlitar ett proffs om du är osäker.
 • Innan du installerar din eldstad i din bostad ska du anmäla det till din kommun.
 • Efter installationen ska genomföras en installationsbesiktning av en oberoende sakkunnig.
 • Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund har tagit fram: ”SSR-Godkänd Besiktning” som kan betraktas som en certifiering eller kvalitetsstämpel. Anlita en besiktningsman som är SSR-certifierad.

Läs mer

3. Elda rätt

När du installerat din eldstad på ett korrekt sätt är det dags att börja använda den.

 • Eldar med rätt bränsle. Ett felaktigt eldande kan leda till att eldstaden eller rökkanalen blir för varm vilket kan leda till brand.
 • Följ anvisningarna som gäller för din eldstad. De anger mängden ved som får eldas under en viss tidperiod, tex en timme.
 • Justera drag och spjäll på ett riktigt sätt så att förbränningen blir bra. Din eldstadsåterförsäljare bör kunna informera dig.
 • Konsultera din lokala sotare som kan hjälpa dig.

Läs mer

Handbok i Systematiskt Brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gör det lättare att skydda medarbetare och lokaler från skador som kan bli följden av en brand. Pris c:a 1600 kr inkl moms (kan förändras)

Innehåll

 • Checklistor, inkl drift- och underhållsinstruktioner.
 • CD med mallar i Word-format, för brandskyddspolicy, brandskyddsregler, utbildningsplanering för personal.
 • Hjälpmedel, vid ritningar som symbolregister.
 • Underlag för nulägesinventering och upprättande av handlingsplan.

Läs mer: Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Brandskydd.tv