Lund: Föredrag om examensarbeten i brandteknik och riskhantering 16-17 december 2013

Lunds Universitet

Lunds Universitet. ”Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety” vid universitet arrangerar 16-17 december två dagar med föredrag om brandteknik och riskhantering baserat på universitetsstudenternas examensarbeten. Samtliga redovisningar äger rum i KC:R, LTH, Getingevägen 60/Sölvegatan 39, Lund.

Foto: Magnus Bäck, Wikimedia Commons

Föredrag 16 december
[table id=1/]

*Äger rum i KC:T

Föredrag 17 december
[table id=2/]

Källa