Preliminär statistik från MSB: Antalet döda i bränder minskar perioden 2010-2013

Dödsfall i bränder

MSB:s rapport med preliminära siffror för dödsfall på grund av bränder i Sverige visar att 110 personer har dött i 98 bränder under 2012. Det är en minskning sedan tidigare år. Rökning är alltjämt den vanligaste kända brandorsaken.

De senaste 10 åren har i genomsnitt 125 personer per år omkommit i bränder. 2011 infördes ”självslocknande cigaretter”, men ännu syns ingen positiv effekt i statistiken, skriver MSB.

MSB samlar löpande in uppgifter om dödsfall på grund av bränder. Statistiken uppdateras varje dag.

Antal döda i bränder per månad under 2012-2013

Antal döda i bränder 2012-2013

Mer att läsa

Källa: MSB:s dödsbrandsrapportering