Anticimex: Utbildningar inom brandskydd och digital egenkontroll

Med rätt kunskap kan olyckor förebyggas. Om en brand trots allt skulle uppstå, så kan medarbetarnas kunskap minimera skadorna och rädda liv. Anticimex utbildningar ger dig och dina medarbetare de rätta kunskaperna.

Bolaget kan även erbjuda företagsanpassade utbildningar för större grupper eller specifika verksamheter.

Med hjälp av ett fungerande egenkontrollprogram och systematiskt brandskyddsarbete (sba) minimerar du risker för brand samt skador till följd av en brand. Med Anticimex Digitala egenkontroll får du hjälp med ditt egenkontrollprogram i ditt brandskyddsarbete.

Läs mer på: www.anticimex.com om brandskydd

Utbildningsområdena

  • Brandskyddsansvariga
  • Brandskyddsorganisation
  • Brandskyddsutrustning
  • Förebyggande brandkunskap
  • Föreståndare brandfarlig vara
  • Grundläggande brandkunskap
  • Heta Arbeten
  • Utrymning