Västernorrland – Bristande brandskydd på sjukhusen

Länssjukhuset i Sundsvall, brandskyddDagens Medicin, Sveriges Radio, Sundsvalls Tidning (ST), Tidningen Ångermanland och Allehanda.se tar upp problemet med dåligt brandskydd i Västernorrlands län. Det handlar om stora brister i brandskyddet på länets sjukhus. Länssjukhuset i Sundsvall fick 70 anmärkningar vid en brandskyddsinspektion i våras. Bristerna är i övrigt spridda över ett stort fastighetsbestånd.

Problemen borde ha varit åtgärdade, medger Torbjörn Olsson, teknisk chef med ansvar för landstingets fastigheter.

”Sundsvalls sjukhus var färdigt 1975 och det regelverk som gällde då, det är det som man styr efter. Tillsammans med konsulter och räddningstjänst har vi konstaterat att det är skäligt att höja säkerheten, men det tar tid och det kostar pengar”, säger Torbjörn Olsson till Klas Leffler från Allehanda.se, som ifrågasätter om inte ett länssjukhus borde ha det bästa brandskydd som finns att tillgå.

Torbjörn Olsson kontrar med en motfråga:

”Måste ett länssjukhus ha den bästa medicinsktekniska utrustning som finns? Det är inte relevant att kräva det.”

Sundsvalls sjukhus har brandvarnare, men de finns nyare och bättre modeller som bör köpas in, anser de som kritiserat Torbjörn Olsson. Någon måste bara betala för dessa.

Källor
Allehanda.se: Het kritik mot brandskyddet på länssjukhuset
SR: Bristande brandskydd på sjukhusen