Gräsbrand vanlig dödsorsak för äldre män som dör i brand

En återkommande orsak till dödsbrand utomhus är när äldre män tidigt på våren  försöker bränna bort torrt fjolårsgräs från ängar och hagar. När elden plötsligt  sprider sig okontrollerat lyckas de inte släcka. Deras kläder blir antända och de  omkommer, skriver MSB i en rapport från 2008.