Dafo första företag att klara nytt släcktest

Första företag i världen att klara släckprov enligt den nya normen SPCR 183 blev företaget Dafo som nu kan använda ”P-märket”. Sveriges Provnings- och testinstitut utvecklade normen för provning och godkännande av brandsläckningssystem på fordon.

”Vi tror att det kommer att bli den gängse normen för fordonssläcksystem, i varje fall på den här sidan Atlanten.”

Släcktest