Äldreborgarråd Joakim Larsson: Öka samarbetet mellan äldreomsorg och brandförsvar

Joakim Larsson, Nya ModeraternaNär dagarna blir mörkare och vi tänder levande ljus sker fler bränder i hem och på arbetsplatser. De äldre blir då särskilt utsatta eftersom många har sämre rörelseförmåga, syn, hörsel och luktsinne, skriver Joakim Larsson (M) i en debattartikel i SvD. Larsson är äldreborgarråd i Stockholms stad och ansvarigt borgarråd för Storstockholms Brandförsvar.

Foto från Joakim Larssons blogg

Stockholms stad har därför iscensatt ett samarbete mellan Äldrenämnden och Storstockholms brandförsvar för att förebygga bränder i äldreboendet. Men alltför få andra kommuner genomför liknande projekt, vilket bloggen Brandskydd.tv uppmärksammat i flera artiklar och notiser.

”Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har bara ett tiotal kommuner ett etablerat samarbete mellan äldreomsorgen och det egna brandförsvaret”, skriver Joakim Larsson.

Det viktigaste handlar om att inrapportera risker och förmedla dessa till brandförsvaret. Brandförsvaret rapporterar därför nu varje incident när en och samma person skapat en utryckning. Rapporten går till kommunen så att hemtjänst och biståndshandläggare kan se till att den äldre får rätt stöd eller tekniska hjälpmedel i bostaden.

Dessa incidenter orsakar inte sällan trauma för de utsatta och det borde vara skäl nog för kommunerna att uppmuntra till en politisk vilja till samverkan mellan brandförsvar, kommunerna och äldreomsorgens aktörer, menar Joakim Larsson.

Nya moderaterna tar brandskyddstäten

Modellen är närmast unik i landet varför Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) kommer att utgå från Stockholmsmodellen i framtagandet av riktlinjer till landets alla kommuner, enligt Nya Moderaterna.

Så här skriver de på sin blogg:

  • Samverkan mellan äldreförvaltningen och brandförsvaret sker genom telefonservicen ”Äldre direkt”.
  • När brandförsvar eller exempelvis hemtjänstmedarbetare identifierar riskbeteende eller incident rapporteras det in till Äldre direkt.
  • Beslut kan därefter fattas om stöd, närvaro och tekniska hjälpmedel som kan installeras i den äldres bostad. Moderna lösningar som så kallades spisvakter, en köksfläkt med integrerad sprinklerlösning, och portabla sprinkleranordning minskar kraftigt riskerna för en allvarlig brand.

Länkar

Joakim Larsson blogg

Nya Moderaterna: Sveriges kommuner bör ta större brandsäkerhetsansvar för äldre

Äldreomsorgsbloggen: om brandskydd

SvD: Öka samarbetet äldreomsorg–brandförsvar

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) om brandskydd

Storstockolms Brandförsvar