Trådlöst brandskydd minskar falsklarm och passar kulturmiljöer

Trådlöst brandskydd Swing från SiemensSwing ett nytt trådlöst brandlarm från Siemens arbetar med avancerade brandsensorer och radioteknik. Tekniken ska, enligt Siemens, vara lika säker som trådbaserad signalöverföring, skriver Ny Teknik.

Systemet använder mesh-teknik, en sedan länge beprövad teknik för säker trådlös överföring inom IT-branschen. Varje enskild brandvarnare står i kontinuerlig radiokontakt med närmaste annan brandvarnare. Därför finns alltid två vägar för datakommunikationen.

Det påminner lite om hur internet fungerar. Informationen kan gå runt kommunikationsstopp.

Varje brandvarnare använder två frekvenser och kan byta kanal. På det viset kan nätverket automatiskt reparera sig självt.

Brandvarnarna har både temperatursensorer och optiska IR-sensorer. Dessa kan särskilja ånga och cigarrettrök från riktig brandrök.

Bra för att skydda kulturmiljöer

Siemens tänker sig att detta kan vara attraktivt i exempelvis historiska byggnader och museer där man vill undvika att göra åverkan vid kabeldragning och installation. Industrianläggningar och utställningshallar är andra bra tillämpningsområden.

Källa: Ny Teknik