Debatt: Cellplast i fasader anses vara en stor brandrisk – men det finns lösningar enligt SP Brandteknik

cellplast brinnerUnder 2012 har användningen av cellplast i fasader ökat och därför kritiserats på grund av ökade brandrisker. Vissa menar att kraven för cellplast i fasader är för låga och att cellplasten bör förbjudas som isolering i byggnadsfasader.

Foto från Sveriges Radio

SP Brandteknik menar att det är ett onyanserat synsätt, men enligt en artikel på Sveriges Radios hemsida (SR.se) varnade Räddningsverket redan 2005 för att cellplast (tex frigolit) i byggnader ökar brandrisken. Materialet används allt oftare vid byggen inte minst av ekonomiska skäl, men kan förvärra en brand och göra den mycket svårsläckt, skriver SR.

”Det finns risker med alla material, men det finns också sätt att hantera riskerna. Professor van Hees med flera från Lunds universitet presenterar i en artikel i Bygg & Teknik 6/12 de brandskyddskrav som finns och att det faktiskt finns brandsäkra lösningar”, skriver Michael Strömgren från SP Brandteknik i en debattartikel i Byggindustrin, 17 oktober 2012.

I Sverige tillåts inte exponerad cellplast i byggnader och Sverige har, som ett av få europeiska länder, krav på ett fullskaleprov av brand i fasader. Detta säkerställer att egenskaperna prövas på ett realistiskt sätt och att man därmed måste skydda cellplast på ett brandsäkert sätt, menar Strömgren.

Michael Strömgren redogör för Boverkets fyra regler för hur det ska ske, men Boverkets regler uppfattas av icke-experter inom brandskydd som vaga. Strömgren har kontaktats för att förtydliga hur Boverkets regler kan exemplifieras tydligare och vilka av van Hees brandskyddslösningar som Strömgren anser är bäst.

Boverkets fyra regler för fasader:

  1. Den avskiljande funktionen upprätthålls mellan brandceller.
  2. Brandspridning inuti väggen begränsas.
  3. Risken för brandspridning längs med fasadytan begränsas.
  4. Risken för personskador till följd av nedfallande delar av ytterväggen begränsas.

Läs hela Michael Strömgrens debattartikel i Byggindustrin

/ Redaktören Torbjörn S. för Brandskydd (som är lekman inom ämnesområdet brandskydd och därför ställer frågor som många icke-experter har).

Comments

  1. Brandskydd admin says

    Michael Strömgren meddelar att ha avser att skriva om ämnet igen snart och då djupare. Vi får skäl att återkomma till ämnet igen längre fram alltså. / red