Stanley Security Solutions söker Business Controller inom Brandskydd

En Business Controller har en viktig roll inom affärsområde Brandskydd. Du sitter med i ledningsgruppen och stöttar affärsområdeschefen och affärscheferna runt om i landet inom operativ och ekonomisk styrning, uppföljning och planering. Du utvecklar och samordnar arbetet kring affärsplan, budget och prognoser samt arbetar med frågor som rör lönsamhet, verksamhetsuppföljning och projektstyrning.

Läs mer