Secunova satsar på miljö och brandskyddsprodukter

Secunova är ett miljöfokuserat företag för brandskyddsprodukter. Vår målsättning är att leda utvecklingen av brandskyddsprodukter med högre prestanda och säkerhet samt att våra produkter ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt.

Vi erbjuder företag och verksamheter våra produkter genom utvalda partners som är lokalt startade och entreprenörsstyrda.

Våra lokala Secunovapartners är experter på att möta behoven på hemmaplan. Samtidigt kan Secunova formera sina styrkor för att bemöta de behov som uppstår för större verksamheter på olika geografiska orter.

Secunova.se