Kemikalieförvaring – EU kräver brandmotstånd på 120 minuter

brandskydd kemikalieförvaringUtökat brandmotstånd (fördröjning av brandspridning) ger ökad säkerhet för personal, byggnader och räddningstjänst. EU-lagstiftningen kräver idag att brandmotståndet är 120 minuter (tidigare 90 minuter). Det ger räddningstjänsten ytterligare 30 viktiga minuter för att få kontroll på branden innan konsekvenserna blir förödande.

Denios som är marknadsledare i Europa inom området förvaring och hantering av miljöfarliga kemikalier har utökat motståndskraften på sina miljöcontainrar mot brand med ytterligare 30 minuter (till 120 minuter).

Kemikalieförvaringssystemen uppfyller därmed EU-direktiven.

”Det finns flera skäl till att vi utvecklat brandklassade miljöcontainrar. Vi vet att EU-lagstiftningen stramas åt och vill att våra kunders beslut idag även ska uppfylla kraven imorgon och i övermorgon. Även försäkringsbolag, speciellt de internationella, har skärpt reglerna för denna typ av förvaring, regler våra kunder nu kan leva upp till”, säger företagets vd Linus Jacker.

Myndigheternas godkännandeprocess förkortas avsevärt när kunder väljer godkända miljöcontainrar. Det förenklar kemikaliehanteringen både för kunder och för myndigheter, meddelar Denios.

Källa: Driftunderhallsnyheter.se