35 % av bränderna i våra hem uppstår vid spisen

Försäkringsbolaget Trygg Hansa genomförde i februari 2013 en undersökning om hur det står till med brandskyddet och brandriskerna i de svenska hemmen. De flesta hushållen tror att levande ljus är den vanligaste brandfaran hemma. Foto: Polisen Färre än 10 % trodde att spisen stod för den största risken. Enligt siffror från MSB uppstår 35 % […]