35 % av bränderna i våra hem uppstår vid spisen

Brand spisFörsäkringsbolaget Trygg Hansa genomförde i februari 2013 en undersökning om hur det står till med brandskyddet och brandriskerna i de svenska hemmen. De flesta hushållen tror att levande ljus är den vanligaste brandfaran hemma.

Foto: Polisen

Färre än 10 % trodde att spisen stod för den största risken. Enligt siffror från MSB uppstår 35 % av bränderna i lägenheter vid spisen, men bara 4 % har en timer eller spisvakt installerad.

”Det är stor skillnad på tro och bero när det gäller svenskarnas syn på bränder. Det är viktigt att kunskapen om de verkliga hoten mot vår brandsäkerhet ökar. De flesta tänker nog på att blåsa ut ljusen när de lämnar hemmet, men färre kommer ihåg att de kanske satt en kastrull på spisen innan de går ned i tvättstugan”, säger Håkan Franzén, hus- och hemexpert på Trygg-Hansa.

Pressmeddelande från Trygg Hansa

Tips från: DAFO News