35 % av bränderna i våra hem uppstår vid spisen

Försäkringsbolaget Trygg Hansa genomförde i februari 2013 en undersökning om hur det står till med brandskyddet och brandriskerna i de svenska hemmen. De flesta hushållen tror att levande ljus är den vanligaste brandfaran hemma. Foto: Polisen Färre än 10 % trodde att spisen stod för den största risken. Enligt siffror från MSB uppstår 35 % […]

Dafo första företag att klara nytt släcktest

Första företag i världen att klara släckprov enligt den nya normen SPCR 183 blev företaget Dafo som nu kan använda ”P-märket”. Sveriges Provnings- och testinstitut utvecklade normen för provning och godkännande av brandsläckningssystem på fordon. ”Vi tror att det kommer att bli den gängse normen för fordonssläcksystem, i varje fall på den här sidan Atlanten.” […]

Brandskydd på mässan ”Persontrafik 2012” 27-29 nov

Mässan ”Persontrafik 2012” arrangeras 27-29 november på Svenska mässan i Göteborg. Mässan är den största i Norden för bussar och arrangeras av Tågoperatörerna, Bussbranschens Riksförbund, Svensk Kollektivtrafik, Taxiförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Dafo kommer att demonstrera sina släcksystem med Forrex släckmedel för bussar. De flesta bussbränderna startar i eller i närheten av motorutrymmet. Ett släcksystem i motorutrymmet är […]

Dafo storsatsar på gassläckning

Släcksystem med gas är ett av Dafos prioriterade verksamhetsområden som företaget nu storsatsar på. En bättre marknad och ökad behov innebär att flera nya anläggningar behöver ett totalsäkert skydd. Då är gas som släckmedel det bästa valet, anser Dafo. Det ger en ren och effektiv släckning utan skadlig inverkan på varken människa eller miljö. Släcksystem […]