Brandskyddet inom sjukvården i Dalarna brister

Brandskyddet vid länets sjukhus håller inte måttet, varnar landstingets revisorer. De vill kunna svara upp mot behoven vid olika typer av krissituationer, säger landstingsråd Sören Bertilsson. Revisorerna på Deloitte anser att det tekniska och fysiska brandskyddet inom sjukvården i Dalarna håller acceptabel nivå, men däremot sjukvårdens beredskap och organisation brister. Vid Falu lasarett och Ludvika sjukhus […]