TV4: Bra brandskydd i Dalarna

Brandskyddet i hemmen i länet ser bra ut, det konstaterar brandskyddsföreningen i Dalarna som nu sammanställt svaren från den enkät som andraklassare har deltagit i under hösten förra året. Totalt har närmare 1800 elever svarat, vilket ger en bra bild av hur det ser ut.

Brandskyddet inom sjukvården i Dalarna brister

Brandskyddet vid länets sjukhus håller inte måttet, varnar landstingets revisorer. De vill kunna svara upp mot behoven vid olika typer av krissituationer, säger landstingsråd Sören Bertilsson. Revisorerna på Deloitte anser att det tekniska och fysiska brandskyddet inom sjukvården i Dalarna håller acceptabel nivå, men däremot sjukvårdens beredskap och organisation brister. Vid Falu lasarett och Ludvika sjukhus […]