Seminarium 30 och 31 maj: Brandskydd och restvärdesräddning för museer

Välkommen till ett tvådagarsseminarium med presentationer och refl ektioner kring brandskydd och restvärdesräddning. Brand i ett museum kan totalförstöra ovärderliga föremål. I höstas skedde en brandincident på Etnografi ska museet i Stockholm som totalförstörde ett hundratal föremål. Arbetet under och direkt efter en brand är avgörande för hur stora skadorna blir. Hur kan vi undvika […]