Seminarium 30 och 31 maj: Brandskydd och restvärdesräddning för museer

Välkommen till ett tvådagarsseminarium med presentationer och refl ektioner kring brandskydd och restvärdesräddning. Brand i ett museum kan totalförstöra ovärderliga föremål. I höstas skedde en brandincident på Etnografi ska museet i Stockholm som totalförstörde ett hundratal föremål. Arbetet under och direkt efter en brand är avgörande för hur stora skadorna blir.

  • Hur kan vi undvika bränder?
  • Vad bör museerna ha för beredskap?
  • Hur tar man hand om brandskadade föremål när katastrofen är ett faktum?

Seminariet vänder sig till dig som är intresserad av säkerhet och samlingsförvaltning på museer.

Seminariet arrangeras av Riksantikvarieämbetet, Historiska museet och Försäkringsbranschens Restvärderäddning.

Tidpunkt: 30 Maj 2013 till 31 Maj 2013
Plats: Historiska museet i Stockholm

Läs mer i Inbjudan. Program och länk till anmälningssida kommer senare i vår.

Kontaktperson: Erika Hedhammar, erika.hedhammar@raa.se