Prevecon Brand & Riskkonsult AB söker fler servicetekniker för anställning

Prevecon Brand & Riskkonsult AB har kunder som återfinns inom samtliga sektorer som kommun såsom landsting, region, statliga och privata fastighetsägare, byggentreprenörer av alla storlekar, industrier, kraftbolag, rikstäckande butiks- och restaurangkedjor, arkitekter och projektledningsföretag. Illustration från företagets hemsida Idag består Prevecon av fjorton brand- och riskkonsulter och två servicetekniker. Konsulterna sysslar mestadels med byggnadstekniskt brandskydd och […]