Prevecon Brand & Riskkonsult AB söker fler servicetekniker för anställning

Prevencon

Prevecon Brand & Riskkonsult AB har kunder som återfinns inom samtliga sektorer som kommun såsom landsting, region, statliga och privata fastighetsägare, byggentreprenörer av alla storlekar, industrier, kraftbolag, rikstäckande butiks- och restaurangkedjor, arkitekter och projektledningsföretag.

Illustration från företagets hemsida

Idag består Prevecon av fjorton brand- och riskkonsulter och två servicetekniker. Konsulterna sysslar mestadels med byggnadstekniskt brandskydd och serviceteknikerna hjälper i huvudsak kunderna att följa upp det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).

Nu behöver Prevecons servicetekniker bli fler, skriver bolaget.

Läs mer på Vakanser.se eller besök bolagets hemsida