Inbjudan: Brandskydd i höga hus, BIV-Info 14 november 2012

På senaste BIV-träffen våren 2012 fördjupar vi diskussionen kring brandskydd i höga hus på höstens BIV-träff. Denna gång kommer Björn Yndemark att diskutera dimensionering av bärande konstruktioner och Kristin Andrée ska diskutera hissutrymning och utrymningsplatser i höga hus. Björn Yndemark representerade WSP som pratade om  höga hus på den senaste SFPE-konferensen. Kristin Andrée är doktorand på LTH med fokus på […]