Inbjudan: Brandskydd i höga hus, BIV-Info 14 november 2012

På senaste BIV-träffen våren 2012 fördjupar vi diskussionen kring brandskydd i höga hus på höstens BIV-träff. Denna gång kommer Björn Yndemark att diskutera dimensionering av bärande konstruktioner och Kristin Andrée ska diskutera hissutrymning och utrymningsplatser i höga hus.

Björn Yndemark representerade WSP som pratade om  höga hus på den senaste SFPE-konferensen.

Kristin Andrée är doktorand på LTH med fokus på  utrymning från höga hus.

Plats och tid: 14 November 2012 på Tyréns kontor på Isbergs gata 15 i Malmö. Tid: kl. 16.30 tom 18.00. Under mötet serveras fika och efter avslutat möte finns bar.

Pris: gratis för BIV-medlemmar.

För att nå så många som möjligt önskar arrangören om intresserade kan skicka vidare denna inbjudan till kontakter som kan vilja delta. Medlemskap krävs, men kan  tecknas innan anmälan, läs mer på www.sfpe-biv.se

Anmälan: senast 7 november till David Tonegran, david.tonegran@tyrens.se

Svara också gärna på lokalgruppens enkät om önskemål på framtida ämnen att diskutera
på en lokalträff. Länk till enkäten är: