Härnösand – Eftersatt brandskydd på Länsmuseet

Länsmuseet i Härnösand har i flera år underlåtit att åtgärda anmärkningar mot eftersatt brandskydd. Bland annat används fel sorts detektorer i salen med Bengt Lindströms värdefulla tavlor. I en besiktning av brandlarmen från 2010 hade länsmuseet flera kvarstående anmärkningar som gjordes redan 2007. Det visar en granskning av protokollen. Det handlar om felaktigt installerade värmedetektorer. ”Hela anläggningen […]