Härnösand – Eftersatt brandskydd på Länsmuseet

Länsmuseet i Härnösand har i flera år underlåtit att åtgärda anmärkningar mot eftersatt brandskydd. Bland annat används fel sorts detektorer i salen med Bengt Lindströms värdefulla tavlor.

I en besiktning av brandlarmen från 2010 hade länsmuseet flera kvarstående anmärkningar som gjordes redan 2007. Det visar en granskning av protokollen. Det handlar om felaktigt installerade värmedetektorer.

”Hela anläggningen är vattensprinklad, men sen är det frågan om länsmuseets konst och gamla grejer tål vatten”, säger Torbjörn Olsson, teknisk chef vid Landstingsfastigheter.

Per Ahlenius, säkerhetsansvarig på länsmuseet, hänvisar till att Landstingsfastigheter har ansvaret.

Läs mer