LKAB: Antalet fordonsbränder slår rekord

Vid ett arbetsmiljöseminarium i november i Luleå 21 redovisades statistik att antalet bränder i LKAB:s fordon ökat. Det totala antalet fordonsbränder 2011 var 42 st. Året innan 2010 var antalet 21 stycken.  Fordon stod för hela 49 % av det totala antalet brandtillbud 2011, vilket är det högsta procenttalet på de senast 10 åren. Det berättar Ronnie […]

Fordonsbränder: 5 procent av alla trafikoffer dör i bilbränder

Forskning visar att hela 5% av dödsoffren i trafiken dör på grund av bilbränder. Det är fler än man tidigare trott. I 50% av fallen börjar branden i motorrummet och 25% kring bensintanken eller bränsleledningarna. 30% av trafikoffren har suttit i baksätet, visar studien. Ulf Björnstig, professor i kirurgi vid Umeå universitet som gjort kartläggningen […]