Brandskyddsföreningen 15-16 nov om brandskydd i vård och omsorg – Ladda ner presentationerna

Ladda ner presentationer som visades under Brandskyddsledarnas tematräff Brandskydd inom vård och omsorg den 15-16 november 2012. 15 november Nyheter i plan- och bygglagen Kjell Sundström Brandskydd vid ombyggnationer Torkel Dittmer, Brandskyddslaget Cellplast i byggnadskonstruktioner, är det tillrådligt? Cecilia Uneram, Brandskyddsföreningen Framtidens sjukhus Magnus Nordberg, Brandkonsulten AB   16 november Reflektioner Cecilia Uneram, Brandskyddsföreningen Detta […]

Debatt: Cellplast i fasader anses vara en stor brandrisk – men det finns lösningar enligt SP Brandteknik

Under 2012 har användningen av cellplast i fasader ökat och därför kritiserats på grund av ökade brandrisker. Vissa menar att kraven för cellplast i fasader är för låga och att cellplasten bör förbjudas som isolering i byggnadsfasader. Foto från Sveriges Radio SP Brandteknik menar att det är ett onyanserat synsätt, men enligt en artikel på Sveriges […]

Passivt brandskydd ofta beroende av rätt byggmaterial

Hela 50% av försäkringsbolagens årliga utbetalningar sker på grund av brandskador. Vattenskador står för ungefär 30% och inbrott för 20%. Med rätt brandskydd kan brandrisken reduceras avsevärt. Brandskydd i byggnader kan indelas i två typer: aktiva och passiva. Bild ovan från XL bygg Aktivt brandskydd aktiveras när en brand bryter ut. Exempel är: brandlarm, sprinklers, nödbelysning, branddörrar […]