Intresset för brandskydd ökar efter nya krav från Boverket

Boverkets reviderade brandskyddsregler började gälla from oktober 2011. Det är den mest omfattande revideringen sedan Boverkets byggregler infördes 1994. Kraven är tydligare och målet är att öka brandsskyddet i Sverige. Genom de nya reglerna från Boverket utökas kraven på brandskydd i offentliga lokaler. Förändringarna i de nya brandskyddsreglerna innebär bland annat förbättringar av brandskyddet för […]

Debatt: Cellplast i fasader anses vara en stor brandrisk – men det finns lösningar enligt SP Brandteknik

Under 2012 har användningen av cellplast i fasader ökat och därför kritiserats på grund av ökade brandrisker. Vissa menar att kraven för cellplast i fasader är för låga och att cellplasten bör förbjudas som isolering i byggnadsfasader. Foto från Sveriges Radio SP Brandteknik menar att det är ett onyanserat synsätt, men enligt en artikel på Sveriges […]

Brandskyddsföreningen erbjuder hjälp med byggnadstekniskt brandskydd

Brandskyddsföreningen kan hjälpa till med att tolka lagar, förordningar, brandskyddsdokumentationer och föreskrifter samt ge allmänna råd om hur du kan hantera brandskyddet vid ny-, om- och tillbyggnader. Boverkets byggregler (BBR) beskriver byggnadstekniska regler. BBR ska alltid tillämpas vid nybyggnation, men även vid ombyggnation av gamla fastigheter ska BBR följas i tillämpliga delar. Brandskyddsföreningen kan också hjälpa till med […]